Hoteller og feriehuse. TouristOnline
Reserver online eller ring
Du er her: / TouristOnline.dk / Disclaimer

Find sommerhuse

Fra:
 
Til:
Periode:
 
Personer:
Husdyr:

Disclaimer

TouristOnlines generelle betingelser for online booking af sommerhuse og hoteller

OMFANG

Nedenstående generelle betingelser er gældende for bookinger gennemført via TouristOnlines online systemer, herunder booking af sommerhuse og hoteller med eventuelle ekstraservices m.v.

Foruden TouristOnlines egne generelle betingelser gælder derudover de enkelte samarbejdspartneres egne bestemmelser, som anført under salgs- og forretningsbetingelser på bookingsiden.

RESERVATIONER

Enhver reservation eller booking af et ophold, som gennemføres på TouristOnlines online systemer vil, såfremt den er blevet korrekt gennemført, blive bekræftet direkte på skærmen samt med en e-mail til Dem som kunde og til det pågældende udlejningsbureau eller hotel.

Denne e-mail er en bekræftelse af, at det pågældende sommerhus eller hotel er til Deres disposition i det i bookingen anførte tidsrum og til den i bookingen anførte pris.

TouristOnline påtager sig intet ansvar for fejl eller uoverensstemmelse, som måtte opstå efterfølgende, herunder afvigelser i bestillingen i forhold til Deres e-mail bekræftelse. Dette vil være et direkte anliggende mellem Dem og udlejningsbureauet/hotellet. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar.

BOOKING AF HOTELLER UDEN FOR DANMARK

TouristOnline kan ikke holdes til ansvar for anliggender og udeståender, der nedstammer fra brugen af booking servicen til booking af hoteller uden for Danmark, som er repræsenteret på Hotel.dk, AllHotelsinDenmark.com, DanischeHotels.de samt TouristOnline.dk. Denne service tilbydes i samarbejde med en ekstern leverandør, hvorfor ingen dele af servicen til booking af hoteller i udlandet kommer under TouristOnlines systemer. Der henvises således til leverandørens egne salgs- og forretningsbetingelser i forhold til annullering og andre henvendelser og tvivlsspørgsmål vedr. booking via denne service.

BETALING

Såfremt intet andet er anført, sker betalingen for opholdet direkte til udlejningsbureauet eller hotellet.

Kreditkortinformation, som opgives i forbindelse med den online booking af overnatning, tjener i denne forbindelse kun som sikkerhed for ægtheden af den foretagne booking samt som eventuel betaling til hotellet i forbindelse med no-show eller overtrædelse af hotellets annulleringsbetingelser. I nogle tilfælde kan der forekomme forudbetaling samt fuld betaling for opholdet.

Opbevaring af kreditkort information sker i henhold til kortudgivers generelle bestemmelser samt i henhold til dansk lovgivning om anvendelse af kreditkort i forbindelse med online/Internet.

Venligst vær opmærksom på, at kreditkortgebyrer kan forekomme ved betaling på overnatningsstedet med kreditkort udstedt udenfor Danmark.

Enhver forespørgsel eller tvist omkring opholdet eller selve betalingen af Deres ophold, er et anliggende mellem Dem og det pågældende udlejningsbureau og er dermed TouristOnline uvedkommende.

ÆNDRING OG ANNULLERING AF RESERVATIONER

Såfremt De måtte ønske at annullere en bekræftet booking, skal dette ske i henhold til bestemmelserne for det pågældende udlejningsbureau eller hotels (overnatningssteds) egne betingelser. Og ved hotel booking via det annulleringslink, som er påført Deres bookingbekræftelse.

Ændringer af en reservation, som eksempelvis en forlængelse af Deres ophold, kan desværre ikke foretages i bookingsystemet, men skal håndteres som en annullering af Deres oprindelige bestilling og en efterfølgende ny booking. Såfremt hotellets / sommerhusudlejerens annulleringsbetingelser overholdes, vil dette ikke medføre ekstra omkostninger.

TouristOnline opkræver ingen yderligere booking- eller afbestillingsgebyrer. De enkelte hoteller (overnatningssteder) og udlejningsbureauer kan i visse tilfælde og i henhold til deres salgs- og forretningsbetingelser opkræve et booking og annulleringsgebyr, men TouristOnline opkræver ingen gebyrer for at håndtere Deres booking og eventuelle annullering.

PRISER

Alle priser i TouristOnline er hentet direkte fra de respektive udlejningsbureauers bookingsystemer og bekræftes efterfølgende på en e-mail fra TouristOnline. Priserne i TouristOnline systemet skal indtil der foreligger en endelig bekræftelse på reservationen fra udlejningsbureauet betragtes som vejledende. Der kan i enkelte og sjældne tilfælde opstå en forskel i den af udlejningsbureauet bekræftede pris og prisen i TouristOnline systemet. Det vil altid være den af udlejningsbureauet bekræftede pris som er den gældende.

TouristOnline påtager sig intet ansvar for rigtigheden af disse priser, idet de håndteres af udlejningsbureauet selv, direkte i TouristOnlines online system. Der henvises nærmere herom til afsnittet Ansvarsfritagelse- og maksimum for et eventuelt ansvar

ANDET

Alle informationer i TouristOnlines online systemer er opdateret med yderste omhu. TouristOnline påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl der er sket i forbindelse med inddateringer af informationer, herunder fejl eller uoverensstemmelser, som er opstået på baggrund af datatransmission.

ANSVARSFRITAGELSE- OG MAKSIMUM FOR ET EVENTUELT ANSVAR

TouristOnline har indgået aftaler med sommerhusudlejere om at formidle en række nøgleoplysninger om i det væsentlige priser og ledighed (availability). Oplysningerne hidrøres fra og opdateres af de enkelte sommerhusudlejere selv. Som følge af, at TouristOnline ikke kan validere oplysningerne eller om disse opdateres behørigt, er TouristOnlines uden ansvar for om, de formidlede oplysninger er korrekte, måtte være ændret eller at de enkelte sommerhusudlejere efterfølgende disponerer anderledes. De kan derfor ikke indtale et krav overfor TouristOnline uanset på hvilket grundlag et sådan krav rejses.

TouristOnline er ikke ansvarlig for forstyrrelser, manglende transmission eller nedbrud på Internettet eller hos TouristOnlines Internet – udbyder uanset årsag.

Såfremt TouristOnline uanset ansvarsfritagelsen er ansvarlig for en hændelse, er ansvaret begrænset til et erstatningsansvar, og erstatningen kan ikke overstige kr. 2.000.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist i henhold til TouristOnlines sytemer afgøres efter dansk ret og ved Sø og Handelsretten i København eller efter TouristOnlines systemer’s valg ved Deres normale værneting.